Autorizovaná archivácia dát

kamerové a zvukové záznamy
používateľské súbory
konfiguračné súbory
potvrdenie integrity dát, výpočet kontrolných súčtov súborov a obrazov diskov