Sociálne siete, databázy, internetová komunikácia

sprístupnenie internetovej komunikácie
sprístupnenie a interpretácia internetovej histórie
textové a grafické vyhľadávanie špecifických informácií