Externé pamäťové nosiče

obnova a rekoštrukcia vymazaných dát aj z fyzicky poškodených dátových nosičov
analýza dátového obsahu
textové a grafické vyhľadávanie špecifických informácií
archivácia dát